Pages

Monday, 6 July 2015

Bilangan orang

Jika jawapan anda 0 – 7 = anda lemah IQ

Jika jawapan anda 10 – 11 = Kira bijaklah

Jika jawapan anda 12 – 13 anda genius lah

Jika jawapan lebih 15 anda sila dapatkan rawatan doktor pakar

No comments:

Post a Comment